Jaksaako

6.11.2015
Työttö laiturin päässä

”Jaksaminen on se kaikkein haastavin juttu”, sanoo Hanna, joka on tehnyt opiskeluihinsa liittyvän kuuden viikon mittaisen harjoittelujakson Nuorisoasema Klaarassa.  ”Elämää rytmittävät pitkälti opiskelujen kiireiset aikataulut, mutta aikaa on järjestettävä myös itselle. Muuten ei jaksa.”

Jaksaminen on yksi iso teema, jota nuoret pohtivat käynneillään myös Nuorisoasema Klaarassa.  Itsestä huolehtiminen on itsensä kuuntelemista, pysähtymistä kaiken kiireen keskellä ja itselle tärkeiden arvojen elämistä todeksi tekojen kautta. Hanna kertoo itselleen tärkeäksi voimavaraksi ja energian lähteeksi liikunnan. ”Käyn kuntosalilla ja joogassa. Lisäksi ulkoilen säännöllisesti; kävelen ja pyöräilen.” Mielekäs tekeminen tuo hyvää oloa ja vaikuttaa energiatasoon. Kukin saa arkeen voimaa erilaisista asioista. Yhteiset hetket ystävien kanssa tai musiikin kuuntelu kotitöiden lomassa voivat olla niitä yksinkertaisia asioita, jotka kantavat arjessa eteenpäin.

”Aina ei tarvitse olla kaikessa mukana”, Hanna pohtii ja viittaa sähköisiin ärsykkeisiin, joihin hän on pohtinut omaa reagoimistaan. ”Huomasin luoneeni omaa kiirettäni.  Olen kokenut tarpeelliseksi välillä rajata ajankäyttöäni ja kysynyt itseltäni kuinka paljon minun on vietettävä aikaa vaikkapa what´s up:ssa, facebookissa tai tv:n äärellä.”  Hanna kertoo arvostavansa omaa hyvinvointiaan ja välillä se vaatii some-hiljaisuutta ja iltakävelyn raikkaassa ulkoilmassa.

”Arjen ei tarvitse olla koko ajan huippua eikä ole realististakaan tuntea jatkuvasti ultimaattista hyvänolon tunnetta. Mutta pienet mukavat hetket lisäävät hyvinvointia. Ne täytyy vain huomioida ja niitä voi myös itse tietoisesti luoda.” 

Hanna kertoo harjoittelujaksonsa aikana oppineensa etenkin tunnetaitoja ja huomioimaan asiakastyön seurauksena myös omia ajatuksiaan, joilla on keskeinen vaikutus omaan jaksamiseen. ”Negatiivisen ajattelun kierre vie voimia eikä asioiden turha murehtiminen saa voimaan paremmin. Varsinkaan jos huolenaiheisiin ei voi itse vaikuttaa.”  Tällöin omien ajatuksien huomioiminen pelkkinä ajatuksina jo usein helpottaa stressaantunutta oloa. Vaikka mieli tuottaa huoliajatuksia, niihin ei välttämättä tarvitse reagoida vaan antaa niiden vain jatkaa matkaansa.

Jaksamiseen liittyy myös kannustus, jota Hanna saa ympäristössään tärkeiltä ihmisiltä. ”Jokainen tarvitsee kannustuspuhetta ja itseäkin on syytä opetella tsemppaamaan.” Hanna kertoo osaavansa olla nykyisin armollisempi itseään kohtaan ja sekin auttaa jaksamaan. Usein arki on tasapainoilua vaatimusten kanssa, mutta omalla suhtautumisella niihin on merkitystä. ”Kohtuullisuus tuo arkeeni tasapainoa ja on jaksamiseni edellytys.”