Työ mielessä

22.11.2017
työmielessä

Mielenterveysviikon puheenaiheena on tänä vuonna työ ja mielenterveys. Oma jaksaminen on yksi keskeinen asia työhyvinvointia, oli nuoren työ sitten jo ihan oikeaa palkkatyötä tai vastaavasti opiskelu- tai koulutyötä. Nuorisoasema Klaaran toimintaan olemme syksyllä lisänneet monia ryhmämuotoisia työskentelymuotoja tukemaan nuorten hyvinvointia ja jaksamista.

Tänäkin vuonna nuorten yleisin tulosyy Nuorisoasema Klaaraan palveluiden piiriin on ahdistus. Nuoria ahdistavat hyvin moninaiset seikat, kuten opiskelupaineet, esiintyminen, oma sijoittuminen tulevaisuuden työmarkkinoille, yhteiskunnassa vallitseva ulkonäkökeskeisyys tai kiusaamisesta seuranneet arvottomuuden kokemukset. Ryhmämuotoisen työskentelyn vahvuutena nuoret voivat saada kaivattua vertaistukea, jota omassa arkisessa viiteryhmässä syystä tai toisesta he eivät ole onnistuneet kokemaan.

Jo vuosia jatkuneiden Tunnetaidot-ryhmän eli depressiokoulun ja jännittämisen hoitoon keskittyvän Jännäriryhmän lisäksi tänä syksynä Klaarassa olemme aloittaneet Ahdistuksen oma hoito –ryhmän sekä Självkänsla-ryhmän, jonka tavoitteena on nimensä mukaisesti tukea nuoren itsetuntoa.

Omien vahvuuksien tunnistaminen sekä itsensä arvostaminen vaikuttavat valintoihin, joiden avulla nuoren on mahdollista lähteä toteuttamaan omannäköistä elämää, myös työelämää.  

Itseensä luottavan ja tarpeeksi hyvän itsetunnon omaava nuori näkee työelämässä mahdollisuuksia uhkien sijaan. Yksi nuoria puhuttava aihe on työilmapiiri, jonka positiivisesta latauksesta on vastuussa jokainen henkilö työyhteisössä. Hyvinvoivassa työyhteisössä kukin saa loistaa ja tuoda myös tilanteen mukaan omaa persoonallisuuttaan työpaikalle.

Toisinaan elämän käänteet yllättävät ja omalle polulle saattaa tulla niin isoja haasteita, että ne pakottavat pysähtymään. Mielenterveys saattaa järkkyä, masennus lamaannuttaa ja heikentää työkykyä. Uudet askeleet tällöin saavatkin olla hapuilevia ja tunnustelevia. Mutta polulta ei soisi kenenkään jäävän syrjään. Askeleet on vain räätälöitävä uudelleen ja toisen tukemana askeleet on ehkä helpompi ottaa, kunnes omat taas kantavat.

Hyvä fyysinen kunto tukee mielenterveyttä ja etenkin nyt kaamoksen aikaan on tärkeää huolehtia omasta liikkumisestaan. Nuorisoasema Klaarassa jo 17 vuotta jatkunut salibandy on tänä syksynä saanut rinnalleen uuden toiminnallisen liikuntaryhmän. Crossfit kokoaa nuoria viikoittain yhteen tutustumaan lajiin ja haastamaan omia liikunnallisia tottumuksiaan. Uuden oppiminen yhdessä toisten tukemana tuo arvokasta pääomaa, josta nuori voi toivottavasti ammentaa arkeensa ja ehkä jopa tulevaan työelämäänsä.

Myös me Nuorisoasema Klaaran työntekijät olemme saaneet nauttia tänä syksynä työhyvinvointia boostaavasta uutuudesta: Vaasan kaupunki tarjoilee näyttöpäätteille päivittäin säännöllisin väliajoin lyhyen ohjatun taukojumpan. Pieni hetki venyttelyä ja pysähtymistä tekee hyvää niin keholle kuin mielelle.