Future Spring Fest 2018 – Kevään mahtavimmat minimessut!

16.5.2018
Variskan koululaiset saivat kirjoittaa omia näkemyksiään hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

Nuorisoasema Klaara otti osaa Vaasan Setlementin ja Vaasan nuorisopalveluiden yhteistyössä järjestämään Future Spring Festiin, joka järjestettiin Variskan yläasteella tiistaina 8.5.2018. Tapahtuman tarkoituksena oli jakaa yläasteikäisille tietoa erilaisista nuorille suunnatuista palveluista, toiminnoista ja harrastuksista sekä kehittää Vaasan itäiselle alueelle uudenlaista vaikuttamistoimintaa nuorille.

Tapahtuma järjestettiin minimessujen muodossa. Nuorten kanssa toimivat tahot saattoivat omalla pisteellään informoida nuoria toiminnastaan ja tarjota jotakin toiminnallista tekemistä, kuten arpajaisia, kilpailuja, pelejä tai kyselyjä.

Näytteilleasettajana Nuorisoasema Klaaran lisäksi tapahtumassa olivat nuorisotalo Ristikka, Vaasan kaupungin liikuntapalvelut, Vaasan suomalainen seurakunta, Etsivä nuorisotyö, Variskan kirjasto, Kriisikeskus Valo ja FinFami Pohjanmaa.

Ajatuksia hyvinvoinnista

Klaaran pisteellä teemana olivat vahvuudet, hyvinvointi ja onnellisuus. Nuorille oli suunniteltu kaksi tehtävää, joista ensimmäisessä he pääsivät valitsemaan lukuisien eri vahvuuksien joukosta omansa. Toisessa taas tuli pohtia, mistä oma hyvinvointi ja onnellisuus muodostuvat. Nuoria ohjattiin miettimään elämäänsä erilaisten apukysymysten avulla, joissa kysyttiin esimerkiksi millaiset asiat tekevät onnelliseksi, millaisia hyviä asioita elämään kuuluu ja mitä nuori tykkää tehdä vapaa-ajallaan.

Onnellisuuden ytimessä

Tapahtuman ensisijaisena tarkoituksena oli jakaa tietoa nuorille, mutta päätimme tarttua tilaisuuteen ja tarkastella nuorille annettujen tehtävien perusteella hieman tarkemmin, mitä onnellisuus heidän kokemuksensa perusteella on. Nuorten kirjoitukset antoivat selkeitä vastauksia: kaikista eniten mainintoja saivat ystävät ja perhe. Näiden sanojen lisäksi puhuttiin läheisistä, bestiksistä, sisaruksista ja sukulaisista tai mainittiin kavereita nimeltä. Myös urheilun kerrottiin olevan suuri voimavara ja nuoret liikkuivatkin monella tavalla; joku harrasti jalkapalloa, toinen tanssia, kolmas lenkkeilyä ja osa kävi luonnossa ulkoilemassa. Harrastukset ylipäätään koettiin tärkeiksi ja myös musiikki, piirtäminen, kirjoittaminen ja lukeminen saivat useita mainintoja.

Näiden vastausten perusteella voidaan siis päätellä, että läheiset ihmiset ja mielekäs tekeminen muodostavat pohjan nuoren hyvinvoinnille ja onnellisuudelle. Vietä siis säännöllisesti hetki rakkaan harrastuksen parissa tai tapaa ystäviä ja perheen jäseniä – pääasia on, että elämä sisältää tarpeeksi itselle tärkeitä asioita.

Lisää onnellisuudesta voit lukea esimerkiksi Suomen Mielenterveysseuran sivuilta, josta löydät myös paljon muuta informaatiota hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyen.

Terveisin,

Nuorisoasema Klaaran harjoittelija Milja