Tunnetaitoja

14.1.2016
Hevosta silittämässä

Alakulo voi alkaa vähitellen. Sitten turtuneisuus ottaakin salakavalasti niskaotteen, vie aloitekyvyn ja jämähdyttää sohvan nurkkaan. Ennen niin normaalilta tuntuneisiin arjen askareisiin on vaikea tarttua ja kaverisuhteetkin jäävät taka-alalle. Pettymys itseen kasvaa ja omanarvon tunto katoaa. Pettymykset kuuluvat elämään, mutta jos alakulo kestää viikkokausia ja muuttuu hetkellisestä tunteesta pysyväksi olotilaksi, on syytä epäillä masennusta.

Nuorisoasema Klaara on jo vuosia järjestänyt yhdessä Vaasan ammattiopiston ja Lyseon lukion kuraattoreiden kanssa Tunnetaidot-kursseja, joissa opiskellaan masennuksen itsehoitotaitoja. Kurssilla pohditaan miten mielialoihin voi vaikuttaa ja harjoitellaan mielenhuollon työkaluja käytännössä.

Masentuneella on todennäköisesti ajatuksia, jotka vaikuttavat haitallisesti mielialaan. Alakuloisen saattaa puhua ääneti itselleen ajatuksissaan tuomitsevasti ja kielteisiä asioita korostaen. Aina, kaikki, ei koskaan, ei mikään, joka kerta, koko ajan, ikinä –sanat vilahtelevat lauseissa ja myönteiset asiat jäävät helposti huomioimatta. ”Ajatukset ovat aina läsnä. Ne voivat vaikuttaa mielialaan joko kielteisesti tai nostattaa mieltä. Kun oppii tunnistamaan automaattisia ajatuksia, voidaan niihin myös vaikuttaa. Negatiivisen ajattelukierteen katkaiseminen on tärkeää”, sanoo Klaaran nuorisotyöntekijä Sari Pukkinen.   

”Emme voi päättää olla iloisia, mutta voimme tehdä asioita, joista todella pidämme ja tutkia sen vaikutusta mielialaan. Mitä enemmän teemme mukavia asioita, sitä todennäköisemmin myös mieliala pysyy korkeammalla,” pohtii Sarin kanssa Tunnetaidot-kursseja ohjannut kuraattori Mira Huhta. Kurssilla keskeistä sisältöä on, että tekeminen vaikuttaa ajatuksiin ja ajatukset vaikuttavat toimintoihin ja taas mielialoihin. Usein ajatellaan, että mukavat asiat ovat suuria juttuja, mutta kurssilla koetetaan etsiä miellyttäviä seikkoja normaalista arjesta.

Tunnetaidot-kursseille Mira on tuonut toiminnallisuutta hevosten kautta. Hevostoiminta Laukin vetäjä on nähnyt miten hevostoiminta vaikuttaa nuoriin voimaannuttavasti. Hän pitää tärkeänä yhdessä tekemistä, liikkeellä oloa ja omien rajojen rikkomista turvallisessa ympäristössä. ”Hevosen kanssa on luontevaa opetella läsnäolotaitoja sekä oman kehon viestintää. Hevonen aistii helposti kiireen ja ihmisen tunnetiloja sekä ristiriitoja käytöksessä ja viestinnässä. Hevoselta saa suoraa palautetta, mutta kun luottamus syntyy, se on vaikuttava kokemus itse kullekin.” Nuoret kertovat, että vierailut hevostoiminnan parissa on tuonut nuorille uskallusta, jota voi siirtää omaan käytökseen ja toimintaympäristöön.

Masentunut tarvitsee ympärilleen sosiaalista tukea. Kanssaihmisten kanssa voi purkaa mieltä, saada ymmärrystä ja tehdä asioita yhdessä. Vuorovaikutus ja itseluottamus ovat tärkeitä tunnetaitoihin liittyviä seikkoja, jotka vahvistuvat harjoittelemalla. Välillä tarvitaan sinnikkyyttäkin. Ryhmässä sosiaalisten taitojen treenaaminen on yhteinen tavoite. Tunteisiin voi vaikuttaa, alakulo voi hellittää ja riski sairastua masennukseen vähenee tunnetaito kerrallaan.