Uusi aika

2.6.2016
Nuorisoasema Klaaran sosiaaliterapeutti Marita Tammela portailla

”Nuorten muuttunut päihteiden käyttö näkyy työssäni”, Nuorisoasema Klaaran sosiaaliterapeutti Marita Tammela sanoo. Hänellä onkin perspektiiviä asiaan, sillä kokemusta on karttunut Vaasan kaupungin päihdetyössä nuorten parissa kokonaiset 33 vuotta.  Hän muistelee aikaa Nuorten neuvonta (aseman) palvelussa kahdeksankymmentäluvulla, jolloin päihdetyössä panostettiin suuresti ennaltaehkäisyyn. ”Tuolloin nuorten päihteidenkäyttö oli suhteellisen vähäistä ja sitä kuvasi monesti alkoholin, imppauksen ja kannabiksen kokeilukäyttö.” 

Marita kertoo työssään huomanneensa nuorten päihdeongelmien muuttuneen vakavammiksi. ”Aineiden jatkuva käyttö korreloi muihin sosiaalisiin ongelmiin. Usein haasteita on arjen hallinnassa ja mielenterveysongelmat lisääntyvät päihteiden käytön ohella.” Marita on työssään seurannut nuorten huumeiden käyttöä ja hänen johdollaan vaasalaisnuorten huumeidenkäyttöä on tilastoitu huumehoidon Pompidou-tiedonkeruun avulla valtakunnalliseen rekisteriin. Kaupungin huumehoidon tiedot ovat osana vuosittain ilmestyvässä Huumetilanne Suomessa -raportissa sekä muissa selvityksissä ja tutkimuksissa. Huumehoidon Pompidou-tiedonkeruun aineisto on pohjana myös tilastotiedoissa EMCDDA:ssa (Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus), joka julkaisee vuosittain Euroopan Unionin huumausaineongelmaa koskevan vuosiraportin. Seurannan mukaan kannabis on noussut yleisimmäksi huumeeksi ja kovien huumeiden kuten opiaattien käyttö on arkistunut.

Marita on työvuosinaan huomannut nuorten palvelujen monipuolistuneen. Oppilaitoksissa ja kouluissa on kuraattoripalvelut ja opiskelijat saavat apua mielenterveydenongelmiin opiskeluterveydenhuollon kautta. Nuorimmille päihdeasiakkaille kaupunki tarjoaa Haavin palveluita. ”Samalla kun palvelutarjonta on lisääntynyt, myös Klaaran asiakasmäärät ovat pysyneet tasaisina vuodesta toiseen”, Marita kertoo ja pohtii nuorten osaavan ja uskaltavan hakeutua entistä paremmin avun piiriin.

”Olen saanut olla unelmatyössä”, Marita sanoo summatessaan työvuosiaan yhteen ja kertoo viihtyneensä juuri nuorten parissa. Elokuussa virallisesti eläkkeelle siirtyvä Marita viettää tänään ansaittua eläkejuhlaa. Edessä on ensin pitkä kesäloma, kunnes elämässä alkaa uusi aika. Marita puhuu tulevaisuudesta odottavaisena. Suunnitelmissa on muun muassa hoitaa puutarhaa, opiskella kieliä ja tehdä sukututkimusta. Nauttia elämästä.

Nuorisoasema Klaaran henkilökuntana kiitämme Maritaa työtoveruudesta ja toivotamme leppoisia eläkepäiviä.