Mindfulness

Iloinen tyttö kädet ylhäällä

Mindfulness-harjoittelu on hyväksyvää tietoista läsnäoloa.  Tietoisen läsnäolon taidot juontavat juurensa itämaiseen zen-mietiskelytaitoon. Tarkoitus on hyväksyä todellisuus sellaisena kuin se on. Se, että ei taistele enää asioita vastaan, vaan hyväksyy nykyisyyden sellaisena kuin se on, voi olla juuri ensimmäinen askel muutokseen. Menetelmän avulla olemme siis tietoisempia tästä hetkestä ja meille avoimina olevista mahdollisuuksista. Mindfulness-harjoittelua voi kutsua myös meditaatioksi. Tässä yhteydessä meditaatio voi olla mitä tahansa, minkä teemme tietoisesti. Myös rakastelu voi olla meditaatioharjoitus.Harjoittelu auttaa meitä katsomaan stressaavia ajatuksia ohimenevänä mielenjuoksuna juuttumatta niihin ja ottamaan raskaita tunnetiloja rauhallisemmin vastaan, jolloin ne laantuvat.

MIKÄ ON OLEELLISTA MINDFULNESS-HARJOITTELUSSA?

Oleellista on tehdä sitä, mitä on tekemässä, niin tietoisena, kuin se sillä hetkellä on mahdollista. Keskeistä on myös harjoitella hyväksymään tilanne sellaisena kuin se on, pyrkimättä muuttamaan tai säätelemään sitä. Ei siis ole olemassa epäonnistunutta harjoitusta.  Tärkeää harjoittelussa on katsella tilannetta niin uteliaana ihmetellen ja niin lempeästi, kuin voi. Oppaassa esitellään erilaisia mindfulness-harjoituksia, joita olisi hyvä harjoitella päivittäin. Voit aloittaa viiden minuutin harjoittelulla ja lisätä harjoitteluaikaa vähitellen. Harjoituksen voi aloittaa esimerkiksi havainnoimalla pienen hetken ajan omaa hengitystä. Halutessasi voit liittää havainnointiin  myös kehon tuntemukset, ajatukset, tunteet, äänet ja tuoksut.  Paras tapa saada tuloksia mindfulness-harjoituksista, on luopua odotuksista ja yrityksistä saavuttaa tuloksia. Harjoitukset kannattaakin tehdä niiden itsensä takia.

Pieni kymmenen kohdan aloitus hyväksyvän tietoisen läsnäolon maailmaan, jonka avulla voit kokeilla mindfulness-harjoittelua. Tarvitset vain pienen hetken 1-15 minuuttia aikaa omassa elämässäsi, niin pääset alkuun. Opastamme Klaarassa sinua mielellämme lisää.

  1. Kysy itseltäsi: ”Mitä elämässäni tapahtuu juuri nyt?”. Jos olet omissa ajatuksissasi, tuo huomio nykyhetkeen. Keskity täydellisesti siihen, mitä tämä hetki tarjoaa: ”Mitä näet? Mitä kuulet? Mitä koet?”
  2. Pian huomaat, että mieli lähtee harhailemaan tai vatvomaan.  Se on mielen luonne. Voit kuitenkin treenata tässä ja nyt hetkessä olemista.
  3. Havainnoi hetken ajan omaa hengitystäsi: ”Hengitän sisään! Hengitän ulos!”. Tunne miten ilma virtaa sisään ja ulos.
  4. Jos mieleen tulee jokin ajatus – huomaa se lempeästi – siirry sitten takaisin hengitykseen.  Ajatukset ovat vain ajatuksia, eivät tosiasioita – anna niiden tulla – ja mennä kuin pilvet taivaalla, ilman että juutut  niihin.
  5. Hyväksy tilanne sellaisena kuin se on pyrkimättä  muuttamaan sitä, katsoen kaikkea uteliaana ihmetellen, kuin katsoisit ensimmäistä kertaa.
  6. Huomaa myös tunteet kuin meren aallot – ne voimistuvat ja sitten laantuvat. Surffaile tunteiden aallokossa. Jos haluat, voit myös nimetä  tunteen: ”Tämä on vain ahdistusta – tunne on jo tässä – otan sen vastaan – pidän hyvää huolta tunteesta kuin lohduttaisin pientä itkevää lasta!”
  7. Halutessasi siirrä huomio myös kehon tuntemuksiin. Kuvaile kehon tuntemuksia itsellesi niin neutraalisti kuin voit – vain todeten tuntemusten olemassa olon.
  8. Jatka hengittelyä sisään ja ulos rauhallisesti yhdessä näiden ajatusten, tunteiden ja tuntemusten kanssa. Katsot kaikkea, mitä sinussa tapahtuu, niin lempeästi kuin tällä hetkellä voit.
  9. Muistuta itsellesi, että ei ole olemassa epäonnistunutta harjoitusta. Keskittyminen on juuri sellaista kuin se on nyt.
  10. Toivotan itselleni mielenrauhaa! Hymyilen!

Lue lisää verkosta:

Suomen Mielenterveysseura: Mindfulness ja rentoutusharjoituksia

Suomen Mielenterveysseura: Mindfulness ja tietoisuustaidot

Nyyti ry: Mitä mindfulness on?