Nuoret ja päihteet

Päihteillä tarkoitetaan keskushermostoon vaikuttavia aineita, kuten tupakkaa, alkoholia, huumausaineita, eräitä lääkkeitä sekä muita päihdyttävässä tarkoituksessa käytettyjä aineita. Monelle nuorelle ja aikuiselle aiheutuu päihteiden käytöstä ongelmia.

Päihteisiin voi muodostua fyysinen, psyykkinen ja/tai sosiaalinen riippuvuus. Säännöllinen päihteiden käyttö johtaa sietokyvyn kasvamiseen, jolloin käyttäjä tarvitsee suurempia annoksia saadakseen aineesta saman päihtymyksen.

Päihteillä on vaikutuksia mm:

  • käyttäjän terveyteen
  • koulunkäynnin, opiskelun tai työssäkäynnin sujumiseen
  • harrastamiseen
  • rahankäyttöön
  • läheisten ihmisten elämään.

Mitä nuorempana päihteidenkäyttö alkaa, sitä helpommin siitä aiheutuu riippuvuutta ja erilaisia ongelmia. Nuoret aivot oppivat tehokkaasti päihteidenkäyttöä. Päihderiippuvuus kehittyy nuorilla helpommin kuin aikuisilla, mikä johtuu mielihyvämuistin herkkyydestä kasvuiässä. Jo hyvin varhaisista mielihyvän kokemuksista syntyy läpi elämän kestävä mielihyvämuisti. Varhaiset päihdemuistikokemukset voivat säilyä läpi elämän, etenkin jos ne muodostuvat oppimisen kannalta otollisena aikana. Jokainen vuosi, jolla päihteidenkäytön aloitusikä siirtyy, ehkäisee nuoren kehittyvien aivojen päihdealtistumista.

Päihteiden käyttö lisää mielenterveysongelmien riskiä. Päihteillä saatetaan myös yrittää torjua ahdistusta ja pelkoja sekä lievittää masennusta. Yleensä päihteiden käyttö kuitenkin vain pahentaa ahdistusta ja masennusta sekä voi aiheuttaa paniikkikohtauksia. Päihteet  (alkoholi, kannabis, amfetamiini) saattavat myös joskus laukaista psykoosin.

Nuori, joka huolestuu omasta päihteiden käytöstään, voi Vaasassa tulla keskustelemaan Nuorisoasema Klaaraan. Tietoa muista Vaasan päihdepalveluista löydät täältä.

Lue lisää verkosta:

Päihdelinkki.fi: Tietoa päihteistä

Päihdelinkki.fi: Apua päihdeongelmiin

MLL Nuortennetti: Päihteisiin liittyvät lait ja ikärajat

MLL Vanhempainnetti: Päihteistä puhuminen murrosikäiselle

Duodecim Terveyskirjaston artikkeli: Päihdemyrkytykset

Nuorten mielenterveystalo: Tietoa ja apua päihdeongelmiin