Efter en separation

Tyttö kastelee varpaansa veteen

”Jag kommer aldrig att klara mig ur det här”, säger den unga med tårarna rinnande. Hjärtat har brustit. Den första kärleken, som gjorde att känslorna exploderade, som svek alla förväntningar på ett grymt sätt, som visade sig vara en förrädisk lögn och när den krossades kom nedstämdheten. Fötterna, som i det första lyckoruset svävat i luften, tar nu stapplande steg och krafterna är borta.

I ungdomen upplever man ofta de första förälskelserna, man blir kär, man inleder ett förhållande, vars spelregler båda borde komma överens om tillsammans. Vad betyder det för oss att vara tillsammans? Vad behöver jag för att vara lycklig i parförhållandet? Vad är jag beredd att göra för förhållandet? Vad gör jag som kanske motarbetar det?  Då man sällskapar lär man sig viktiga saker om relationer och känslor. Det kan också uppstå gräl och det är bra, för då kan man lära sig att lösa konflikter. ”Varför sade jag så, jag sårade den andra, trots att jag bryr mig på riktigt?” Det är inte helt lätt att förstå det egna beteendemönstret, för att inte tala om motpartens, om man inte vågar tala om saker och också ge uttryck för jobbiga känslor.

Till Ungdomsstationen Klaara söker sig ungdomar, som behöver stöd vid problem i parrelationen och i att klara sig igenom en separation. Då man jobbar för sin parrelation tillsammans med sin partner gör man samtidigt en inre resa och konfronteras med sina egna smärtpunkter och önskningar. Om den unga har hunnit med att skaffa barn i sitt liv, är separationen en särskilt stor utmaning. Hur ska man bevara ett fungerande föräldraskap efter separationen? Sara Lammi på Vasa mödra- och skyddshem inbjuder unga separerade familjer med till gruppen Vanhempien neuvo, där man genom kamratstöd delar erfarenheter och söker alternativa sätt att agera i den förändrade föräldraskapssituationen. Föräldraskapet fortsätter också efter separationen och det gäller att arbeta för att det ska fungera.

”Kamratstödsgrupperna är inte avsedda för en separationskris”, preciserar Sara och berättar om Eroneuvo-kvällarna, där man erbjuder dem som redan har separerat eller som funderar på att separera samt deras närstående informativt och socialt stöd i separationskrisen och föräldraskapet efter separationen. Vi planerar också ett eget separationskafé för ungdomar”, berättar Sara och önskar att de unga har mod att bearbeta även svåra problem.

Trots att en separation ofta innebär en svår kris, den gör ont och sårar, är det möjligt att komma över den genom att ge utlopp för sitt illamående. Genom att identifiera de känslor som separationen ger upphov till och genom att i ord beskriva rädslan för att bli övergiven är det möjligt att bearbeta sorgen, ilskan och bitterheten, men den knäckta självkänslan behöver tid till återhämtning. Fastän en separation innebär en stor kris, är den också en möjlighet till ett nytt liv och genom nya insikter till tillväxt och vem vet, kanske ännu till någonting vackert.