Att orka

Työttö laiturin päässä

”Att orka är det mest utmanande”, säger Hanna, som har gjort en sex veckors praktikperiod på Ungdomsstationen Klaara i anslutning till sina studier. ”Rytmen i livet bestäms långt utifrån de brådskande tidtabellerna i studierna, men jag måste också reservera tid för mig själv. Annars orkar jag inte.”

Orken är ett stort tema, som ungdomarna funderar på när de besöker Ungdomsstationen Klaara.  Att ta hand om sig själv innebär att lyssna på sig själv, att stanna upp mitt i brådskan och att leva enligt för sig själv viktiga värden via sina handlingar. Hanna berättar att en viktig kraftresurs och energikälla för henne är motionen. ” Jag går på gym och yoga. Dessutom vistas jag regelbundet utomhus; jag promenerar och cyklar. ” Att göra sådant som man tycker om gör att man mår bra och höjer energinivån. Var och en hämtar kraft i vardagen ur olika saker. Gemensamma stunder med vänner eller att lyssna på musik medan man gör hushållsarbete kan vara nog så enkla saker, men saker som bär en framåt i vardagen.

”Man behöver inte alltid delta i allting”, säger Hanna och hänvisar till elektroniska incitament, i fråga om vilka hon har funderat på sina egna reaktioner. Jag upptäckte att jag hade skapat min egen brådska.  Jag har känt att det är nödvändigt att ibland avgränsa min tidsanvändning och frågat mig själv hur mycket tid jag ska tillbringa till exempel på what’s up, facebook eller vid tv:n.  Hanna berättar att hon värdesätter sitt eget välmående och att det ibland kräver tystnad på sociala medier och en kvällspromenad i frisk uteluft.

”Vardagen behöver inte hela tiden vara på topp och det är inte heller realistiskt att hela tiden känna att man mår optimalt bra. Men små trevliga stunder ökar välmåendet. De ska bara observeras och man kan också själv medvetet skapa dem." 

Hanna berättar att hon under sin praktiktid i synnerhet har lärt sig emotionella känslor och via klientarbetet också att beakta sina egna tankar, som har stor betydelse för den egna orken. ” En negativ spiral av tankar tär på krafterna och man mår inte bättre av att bekymra sig över saker i onödan. Särskilt om man inte själv kan påverka det som är bekymmersamt. ”  Då hjälper det att man ser de egna tankarna enbart som tankar, vilket ofta gör att man känner sig mindre stressad. Fastän sinnet producerar bekymrande tankar, behöver man nödvändigtvis inte reagera på dem utan man låter dem helt enkelt fortsätta sin väg.

Till orken hör också uppmuntran, som Hanna får av viktiga människor i sin omgivning. ” Var och en behöver få uppmuntran och det är också skäl att själv lära sig att peppa andra. ” Hanna säger att hon numera är barmhärtigare mot sig själv och även det hjälper henne att orka bättre. Ofta är vardagen en balansering mellan olika krav, men dem kan man påverka med sin attityd. Måttlighet ger balans i min vardag och är en förutsättning för att jag ska orka.”