Emotionella färdigheter

Hevosta silittämässä

Nedstämdhet kan börja lite i gången. Sedan tar håglösheten lömskt övertaget, eliminerar initiativförmågan och gör att man gräver ned sig i soffhörnet. Det blir svårt att ta tag i vardagssysslorna, som förut kändes så normala, och också kamratförhållandena hamnar i bakgrunden. Besvikelsen på en själv ökar och känslan av det egna värdet försvinner. Besvikelser hör till livet, men om nedstämdheten pågår i flera veckor och övergår från en tillfällig känsla till ett bestående tillstånd, är det skäl att misstänka depression.

Ungdomsstationen Klaara har redan i flera år tillsammans med Vasa yrkesinstituts och Vaasan Lyseon lukios kuratorer ordnat kurser i emotionella färdigheter (Tunnetaidot), där man lär sig färdigheter till egenvård av depression. På kursen går man igenom hur man kan påverka olika sinnesstämningar samt lär ut verktyg för vård av det egna psyket i praktiken.

Den som är deprimerad har sannolikt tankar som påverkar psyket negativt. En nedstämd person kan tala ljudlöst i tankarna till sig själv i fördömande ordalag och med betoning på negativa saker. Orden alltid, alla, aldrig, ingenting, varje gång, hela tiden flimrar förbi i meningarna och positiva saker blir lätt obeaktade. ” Tankarna är alltid närvarande. De kan påverka sinnesstämningen antingen negativt eller så kan de höja humöret. Då man lär sig att känna igen automatiska tankar, kan man också påverka dem. Det är viktigt att bryta en negativ tankespiral”, säger Sari Pukkinen, som är ungdomsarbetare på Klaara.

”Vi kan inte besluta oss att vi ska vara glada, men vi kan göra saker som vi verkligen tycker om och se hur det påverkar sinnesstämningen. Ju mera vi gör trevliga saker, desto troligare är det att också humöret hålls bättre”, funderar kurator Mira Huhta, som har lett kurserna tillsammans med Sari. Det centrala innehållet på kurserna är att det man gör påverkar tankarna och tankarna påverkar aktiviteterna och återigen sinnesstämningarna. Ofta tänker man att trevliga saker är stora saker, men på kursen försöker man hitta trevliga saker i den normala vardagen.

Mira har infört funktionalitet på kurserna via hästar. Som ledare för Hevostoiminta Laukki har hon sett hur verksamhet med hästar påverkar ungdomar på ett stärkande sätt. Hon anser det vara viktigt att göra saker tillsammans, att vara i rörelse och att bryta sina gränser i en trygg omgivning. ” Med en häst är det naturligt att lära sig närvaro och kroppskommunikation. Hästen känner lätt av brådska och människans känslostämningar samt konflikter i beteendet och kommunikationen. Hästen ger direkt respons, men när förtroende uppstår är det en mäktig erfarenhet för alla.” De unga berättar att besöken till hästverksamheten har gett dem ett mod, som kan överföras till deras eget beteende och verksamhetsmiljö.

En deprimerad person behöver ett socialt stöd omkring sig. Med sina medmänniskor kan man tala ut, bli förstådd och göra saker tillsammans. Växelverkan och självförtroende är viktiga faktorer i anslutning till de emotionella färdigheterna, som förstärks genom övningar. Ibland behövs ihärdighet också. I gruppen är träning av sociala färdigheter ett gemensamt mål. Känslorna kan påverkas, nedstämdheten kan släppa och risken att insjukna i depression minskar en emotionell färdighet åt gången.