Vill du vara #modig?

Till och med var tredje ung person säger att han eller hon har någon kamrat som har kört rattfull. Var fjärde har också själv åkt med en rattfull förare. (Källa: Trafikskyddets enkät till 15-20-åringar.) Vilken tur att du ännu finns och kan läsa det här!

Jag vet, jag vet…alltså, vadå? Att trafik och rusmedel inte passar ihop. Det är ju klart, precis som att Klaara är en klar sak. Det är alltså helt klart att en berusad förare är en risk a) för sig själv, b) för medpassagerarna och c) för alla andra som rör sig på vägarna och i trafiken. Det kan vara ett litet barn eller grannfrun, vem som helst. Det är ingenting att skratta åt!

Man behöver inte skämmas över att man är ung och oerfaren, men kombinationen alkohol och bilkörning kan vara ödesdiger: även en liten mängd alkohol ökar olycksrisken för en ung förare. ”Påhejarna” som åker med i bilen innebär åtminstone ingen extra trygghet! Nattens timmar och veckosluten är förmodligen de mest typiska tiderna för rattfylleri.

Modig-kampanjen uppmuntrar till att vara modig och hindra en person som är berusad av alkohol eller droger från att köra. Det är bra att du själv vet när du inte ska sätta dig bakom ratten, men det räcker inte. Hindra också en kamrat som är berusad från att köra. På så sätt sparas mångas hälsa och liv. Alla har sin livsväg och sina drömmar som man inte ska krossa.

Kampanjen arrangeras av: Trafikskyddet, Trafi, polisen, kommunikationsministeriet, Trafikförsäkringscentralen och Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf samt Nätverket för förebyggande rusmedelsarbete. Men det är Du som är kampanjens viktigaste arrangör: Låt inte någon som är berusad sätta sig bakom ratten – var #modig!

http://www.liikenneturva.fi/fi/kampanja/rohkee/videot

//gästskribent Merja Huttunen-Metsi
Verksamhetskoordinator för rusmedelsförebyggande arbete i Vasa stad