Bloggar

Musikens kraft

Det är dags för springtur, men det känns tröttsamt och lusten finns inte. Motion skulle dock förbättra humöret, hur kan du motivera dig själv till rörelse. Hmm, Lägg på headsetet och favoritlåten, av detta får du garanterat energi! Efter motionsrundan är humöret bättre. Till näst väntar en eftermiddag med skoluppgifter. Lugnande musik kan hjälpa dig med koncentrationen och göra studierna lättsammare. Långsamma låtar passar även närmare kvällen, det hjälper dig lugna din kropp.

Vill du vara #modig?

Till och med var tredje ung person säger att han eller hon har någon kamrat som har kört rattfull. Var fjärde har också själv åkt med en rattfull förare. (Källa: Trafikskyddets enkät till 15-20-åringar.) Vilken tur att du ännu finns och kan läsa det här!

Jännäri hjälper den som spänner sig

Nästan alla spänner sig, åtminstone någon gång. Det är naturligt att spänna sig inför nya situationer, såsom att hålla föredrag framför klassen eller att träffa nya människor. En situation som man på förhand tycker är viktig höjer energinivåerna, försätter kroppen i beredskapsläge och hjälper en att gå i land med situationen. Pulsen höjs, andningen blir tätare, munnen blir torr och rösten kan darra. Att spänna sig kan bli ett problem, om kroppens signaler uppfattas som negativa eller om spänningssymptomen känns så obekväma att man vill slippa dem.

I augusti började två nya arbetstagare på Ungdomsstationen Klaara

Psykolog Anna-Maria Hjerpe och socialhandledare Cecilia Flygar arbetar med ungdomarna huvudsakligen på sitt modersmål svenska.  De uppmanar ungdomarna att modigt ta kontakt, innan ärendena blir onödigt komplicerade.” De unga är inte rädda för att ta kontakt och ta reda på saker och ting”, berättar Cecilia och hon säger att hon har märkt att ungdomarna också är beredda att arbeta för sin egen berättelse och att ändra riktningen i sitt liv om det behövs.  

En ny tid

”Förändringen i ungdomarnas användning av rusmedel syns i mitt arbete”, säger socialterapeut Marita Tammela vid Ungdomsstationen Klaara. Hon har ett långt perspektiv på saken, för hennes erfarenhet inom Vasa stads missbruksarbete omfattar hela 33 år. Hon minns tiden på ungdomsrådgivningsstationen på åttiotalet, då man inom missbruksarbetet satsade mycket på förebyggande verksamhet. ”Då förekom det inte så mycket användning av rusmedel bland ungdomarna och oftast var det fråga om att prova på alkohol, sniffning och cannabis.”

Framåt

”Sedan kunde jag helt enkelt inte längre gå till skolan”, berättar Irina och kommer ihåg tiden då studierna vid yrkesinstitutet avbröts.” Allt blev ogjort: städning, butiksbesök, det var till och med svårt att gå i duschen." Hon är tacksam över att läroanstaltens kurator blev orolig och ringde, gjorde hembesök, vägledde till rätt hjälpinstans. Det gick några månader på Roparnäs sjukhus. ”Jag började känna mig trygg igen”. Irina märkte att människorna på avdelningen var helt vanliga människor som hade en besvärlig situation i sitt liv. Precis som hon själv också hade.

Få tag i livet

Utslagning har varit ett samtalsämne i Finland så länge som jag kommer ihåg. Utslagning bland ungdomarna ses som ett allvarligt samhällsproblem, eftersom tiotusentals ungdomar försvinner utanför utbildningsslussen och risken är att de inte i framtiden deltar med sin insats i att hålla samhällshjulen rullande. Ett av regeringens spetsprojekt är att utveckla ungdomsgarantin i riktning mot en kollektiv garanti. Alla ungdomar som genomgått grundskolan garanteras åtminstone en studieplats.

Emotionella färdigheter

Nedstämdhet kan börja lite i gången. Sedan tar håglösheten lömskt övertaget, eliminerar initiativförmågan och gör att man gräver ned sig i soffhörnet. Det blir svårt att ta tag i vardagssysslorna, som förut kändes så normala, och också kamratförhållandena hamnar i bakgrunden. Besvikelsen på en själv ökar och känslan av det egna värdet försvinner. Besvikelser hör till livet, men om nedstämdheten pågår i flera veckor och övergår från en tillfällig känsla till ett bestående tillstånd, är det skäl att misstänka depression.

Att orka

”Att orka är det mest utmanande”, säger Hanna, som har gjort en sex veckors praktikperiod på Ungdomsstationen Klaara i anslutning till sina studier. ”Rytmen i livet bestäms långt utifrån de brådskande tidtabellerna i studierna, men jag måste också reservera tid för mig själv. Annars orkar jag inte.”

Efter en separation

”Jag kommer aldrig att klara mig ur det här”, säger den unga med tårarna rinnande. Hjärtat har brustit. Den första kärleken, som gjorde att känslorna exploderade, som svek alla förväntningar på ett grymt sätt, som visade sig vara en förrädisk lögn och när den krossades kom nedstämdheten. Fötterna, som i det första lyckoruset svävat i luften, tar nu stapplande steg och krafterna är borta.