Föräldrars rusmedelsmissbruk

Tyttö jännittää

Tycker du att dina föräldrar använder för mycket rusmedel? Har du känt skam eller varit ledsen över dina föräldrars drickande?

Du är inte ensam: i nästan var fjärde finländsk familj används det ur den ungas synvinkel för mycket rusmedel. Då kan vardagen innebära oregelbundenhet, skrämmande situationer och ett konfliktfyllt känsloliv. Den unga kan ofta känna skuld för förälderns rusmedelsmissbruk och försöker ta hand om saker och ting för att inte vålla ytterligare besvär. Den unga kan tro att föräldern medvetet väljer berusning i stället för sitt barn och tänker kanske att föräldern inte bryr sig om honom eller henne. Om den unga upprepat känner sig övergiven kan han eller hon få en uppfattning om att inte vara värd att bli älskad.

En förälders missbruksproblem är emellertid aldrig den ungas fel.

En förälders missbruksproblem är emellertid aldrig den ungas fel. Om föräldrarna konsumerar alltför mycket alkohol drabbas den unga ofta av skuld- och värdelöshetskänslor, som det kan vara svårt att lösgöra sig från. Känslan av skuld och värdelöshet utvecklas ofta till överdriven perfektionism och skapar grunden för en svag självkänsla.

Självkänsla är vad man tänker om sig själv och hur bra man själv tycker att man är. Självkänslan och jag-bilden är delar av personligheten. Trots att de utvecklas i barndomen och ungdomen, är det aldrig för sent att påverka dem. Vi har alla en egen intressant livsberättelse och personlighet.  Vi är alla olika, unika och enastående.

NÄR BEHÖVS HJÄLP?

Det lönar sig att söka hjälp, om dina föräldrars rusmedelsanvändning orsakar problem för dig: kanske du stannar hemma från skolan för att ta hand om föräldrarna, någon av dem är våldsam mot dig, dina föräldrar tar inte hand om dig eller du kan inte ta hem kompisar för att du skäms.

Du kan också söka hjälp om du är orolig över dina föräldrars rusmedelsanvändning.  Om du ständigt känner att du är skyldig och värdelös, kan du ha svårt att lösgöra dig från dessa känslor. På Klaara går många överambitiösa ungdomar, som också har dålig självkänsla. Deras överdrivna skötsamhet syns ofta som extrem flitighet i skolan och hemma. Om du är mycket samvetsgrann, kan det hända att din hjälp utnyttjas, eftersom man alltid kan lita på dig. Det kan hända att du inte vågar säga nej för att du är rädd för att man inte ska tycka om dig. Då är det speciellt viktigt att lära sig att neka och säga nej. På Ungdomsstationen Klaara kan du få hjälp med det här.

KLAARAS TIPS TILL DEN UNGA OM FÖRÄLDRARNA KONSUMERAR FÖR MYCKET RUSMEDEL

  • Föräldrarnas rusmedelsproblem är aldrig ditt fel.

  • Alkoholism är en sjukdom på samma sätt som t.ex. allergi och diabetes.

  • En förälder, som missbrukar rusmedel, väljer inte rusmedlen i stället för dig. Föräldern kan bara inte låta bli att dricka.

  • Också de pappor och mammor som använder för mycket rusmedel älskar sina barn lika mycket som andra föräldrar. De har bara inte lärt sig att visa det.

  • Föräldrar som använder för mycket rusmedel kan vara misstänksamma mot människor utanför familjen, för de vill hålla rusmedelsmissbruket hemligt.

  • Sök genast hjälp om du känner att dina föräldrars rusmedelsanvändning förorsakar problem för dig!

Läs mera på webben: 

Varjomaailma