Mindfulness

Iloinen tyttö kädet ylhäällä

Mindfulness är accepterande medveten närvaro.  Medveten närvaro är en meditationsteknik som har sina rötter i österländsk zen-meditation. Avsikten är att acceptera verkligheten sådan som den är. Att man inte längre kämpar emot, utan accepterar nuet såsom det är, kan vara just det första steget mot en förändring. Med hjälp av metoden blir vi således mera medvetna om stunden i nuet och vilka möjligheter som står öppna för oss. Mindfulness är alltså en form av meditation. I det här sammanhanget kan meditation vara vad som helst som vi gör medvetet. Också att älska kan vara en meditationsövning. Övningen hjälper oss att se tankar som stressar oss flyta förbi utan att vi fäster oss vid dem samt att ta emot besvärliga känslotillstånd på ett lugnare sätt, varvid de dämpas.

VAD ÄR VÄSENTLIGT I MINDFULNESS?

Det väsentliga är att man gör det man håller på med så medvetet som det just i den stunden är möjligt. Viktigt är också att öva sig i att acceptera situationen sådan som den är, utan att försöka förändra eller reglera den. Det finns alltså inte någon misslyckad meditationsövning.  Då man övar är det viktigt att man ser på situationen med nyfiken förundran och så ömsint som man bara kan. I guiden presenteras olika mindfulnessövningar, som det är bra att öva varje dag. Du kan börja med en fem minuters övning och öka på tiden lite i gången. Övningen kan inledas till exempel med att följa med den egna andningen en liten stund. Om du vill kan du också observera olika känningar i kroppen, tankar, känslor, ljud och dofter.  Det bästa sättet att uppnå resultat är att avstå från förväntningar och försök att uppnå resultat. Det lönar sig också att göra övningarna för övningarnas skull.

En liten introduktion i tio punkter till den accepterande medvetna närvarons värld, med hjälp av vilken du kan prova på att öva mindfulnesstekniken. Du behöver bara en liten stund på 1-15 minuter av ditt liv, så kommer du i gång. Vi på Klaara hjälper gärna dig vidare.

  1. Fråga dig själv: ” Vad händer i mitt liv just nu?” Om du är i dina egna tankar, fäst uppmärksamheten på nuet. Fokusera helt på det som denna stund bjuder på: ” Vad ser du? Vad hör du? Vad upplever du?”

  2. Snart märker du att tankarna börjar irra eller ältas.   Sådant är sinnet. Du kan ändå träna att vara här och nu i stunden.

  3. Observera din andning en stund: ” Jag andas in! Jag andas ut!” Känn hur luften strömmar in och ut.

  4. Om det dyker upp en tanke – lägg märke till den – återgå sedan till andningen.  Tankarna är bara tankar, inga fakta – låt dem komma och gå liksom molnen på himlen, utan att fastna i dem.

  5. Acceptera situationen sådan som den är utan att försöka förändra den, se på allting med nyfiken förundran, som om du skulle se det för första gången.

  6. Lägg också märke till känslor som havets vågor – först kraftigare, sedan avtar de. Surfa i känslosvallet. Om du vill, kan du också namnge en känsla: ” Det här är bara ångest – känslan finns redan här – jag tar emot den – jag tar väl hand om känslan som om jag skulle trösta ett litet gråtande barn!”

  7. Om du vill kan du fästa uppmärksamhet också på känningar i kroppen. Beskriv för dig själv känningarna i kroppen så neutralt som du kan – konstatera bara att de finns där.

  8. Fortsätt att andas in och ut lugnt tillsammans med dessa tankar, känslor och känningar. Du ser på allt som händer i dig så ömsint som du kan just i den här stunden.

  9. Påminn dig om att det inte finns någon misslyckad övning. Koncentrationen är just sådan som den är nu.

  10. Jag önskar mig själv sinnesfrid! Jag ler!