Tobak

riippuvuus

Tobak påverkar människans kropp i sin helhet. Skadeverkningar av tobak framkommer redan efter en kort tid. Tobaksrökning är orsak till bland annat försämrad kondition, problem i tänder och tandkött, luftvägssymtom, hud- och luktproblem. Det går också åt mera pengar.

Tobaksrök innehåller över 4000 olika kemikalier. De som är mest kända är kolmonoxid, nikotin och tjära. Utöver nikotinberoende utvecklas hos många också ett psykiskt och socialt beroende på grund av tobaksrökningen.

Tobaksrökning har många allvarliga verkningar. Tobaksrökning ökar bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, cancer samt sjukdomar i andningsorganen. En 25-åring som röker två paket om dagen dör i genomsnitt 8 år tidigare än en icke-rökande person i samma ålder. Rökning förändrar effekten hos många mediciner, försämrar mannens potens och kvinnans fruktsamhet samt försvagar mörkerseendet.

Läs mera om tobak:

ASH Finland – mångsidig information om tobak

Fressis-anvisning om rökstopp för ungdomar, bland annat Tobakskroppen

KLAARAS TIPS FÖR RÖKFRIHET

 • Planera på förhand olika sätt att tacka nej, om någon bjuder dig en cigarrett, t.ex.

  • ”Jag är på väg till träning.”

  • ”Jag ska på dejt och vill inte lukta tobak.”

  • ”Jag har slutat och vill inte börja på nytt.”

  • ”Jag är orolig över regnskogarnas förstörelse.”

 • Du bestämmer själv över din rökfrihet, ingen annan (såsom kompisar eller reklammän).

 • Använd raster eller kaffepauser till annat i stället för tobaksrökning.

 • Lär dig att i stället för att röka andra sätt att slappna av och hantera dina känslor.

 • Om du är nära att börja röka, motivera för dig själv varför det inte lönar sig (t.ex. nackdelar som har att göra med utseende, hälsa, pengar och miljö).

 • Om du redan har börjat röka och vill sluta, se anvisningar för rökstopp:  fressis.fi

 • Tala om för dina kompisar att du ska sluta, så att du kan få stöd från dem för ditt rökstoppsbeslut.

 • Se till att inte ha tobak till hands och att du har någonting hälsosamt att knapra på (t.ex. frukt). Det är annars också bra att ha någonting att göra med händerna.

 • Om du blir röksugen, ska du komma ihåg att det sitter i bara en kort stund åt gången. Det bra om du på förhand har tänkt ut vad du just då kan fokusera på i stället.

 • Om du känner att du behöver stöd med att sluta röka, ska du ta kontakt med Klaara.