Musikens kraft

Det är dags för springtur, men det känns tröttsamt och lusten finns inte. Motion skulle dock förbättra humöret, hur kan du motivera dig själv till rörelse. Hmm, Lägg på headsetet och favoritlåten, av detta får du garanterat energi! Efter motionsrundan är humöret bättre. Till näst väntar en eftermiddag med skoluppgifter. Lugnande musik kan hjälpa dig med koncentrationen och göra studierna lättsammare. Långsamma låtar passar även närmare kvällen, det hjälper dig lugna din kropp.

En ny tid

”Förändringen i ungdomarnas användning av rusmedel syns i mitt arbete”, säger socialterapeut Marita Tammela vid Ungdomsstationen Klaara. Hon har ett långt perspektiv på saken, för hennes erfarenhet inom Vasa stads missbruksarbete omfattar hela 33 år. Hon minns tiden på ungdomsrådgivningsstationen på åttiotalet, då man inom missbruksarbetet satsade mycket på förebyggande verksamhet. ”Då förekom det inte så mycket användning av rusmedel bland ungdomarna och oftast var det fråga om att prova på alkohol, sniffning och cannabis.”

Att orka

”Att orka är det mest utmanande”, säger Hanna, som har gjort en sex veckors praktikperiod på Ungdomsstationen Klaara i anslutning till sina studier. ”Rytmen i livet bestäms långt utifrån de brådskande tidtabellerna i studierna, men jag måste också reservera tid för mig själv. Annars orkar jag inte.”