Föräldrars rusmedelsmissbruk

Om du tycker att dina föräldrar missbrukar berusningsmedel, är du inte ensam. Föräldrarnas missbruksproblem är aldrig den ungas fel.

Tobak

Tobaksrök innehåller över 4000 olika kemikalier och tobaken påverkar människans hela kropp. Skadorna kan komma fram redan efter en kort tid.

Ungdomar och rusmedel

Skämdes du för ditt uppförande dagen efter att du varit berusad eller är dina närstående oroade över din användning av berusningsmedel? Klaara ger tips om hur du kan bli fri från berusningsmedel och informerar om när och var du får hjälp.

Droger

Vilka är de vanligaste drogerna och vilka risker ingår i användningen av dessa?

En ny tid

”Förändringen i ungdomarnas användning av rusmedel syns i mitt arbete”, säger socialterapeut Marita Tammela vid Ungdomsstationen Klaara. Hon har ett långt perspektiv på saken, för hennes erfarenhet inom Vasa stads missbruksarbete omfattar hela 33 år. Hon minns tiden på ungdomsrådgivningsstationen på åttiotalet, då man inom missbruksarbetet satsade mycket på förebyggande verksamhet. ”Då förekom det inte så mycket användning av rusmedel bland ungdomarna och oftast var det fråga om att prova på alkohol, sniffning och cannabis.”

Från klient till erfarenhetsexpert

Vändpunkten i min berättelse inträffade för drygt ett och ett halvt år sedan, säger Taika, 26 år, och tackar innerligt alla dem som trodde på henne trots flera misslyckade försök att blir fri från drogerna. Hon tänker med värme särskilt på Ari Lyttinen, som är psykiatrisk sjukskötare på Ungdomsstationen Klaara och leder Hälsorådgivningsenheten Tipsi. Taika berättar att Ari trodde på henne och på att hon skulle ta sig ur användningen av intravenösa droger och han ledde henne framåt längs vårdstigen vid rätt tidpunkt.

Vem som helst

”Vem som helst kan ha rusmedelsproblem”, säger socialhandledare Tarja Koski. Hon har över femton års arbetserfarenhet från stadens olika tjänster för missbrukare. Senast har hon arbetat med ungdomar vid Ungdomsstationen Klaara, där hon har träffat såväl unga som provat på alkohol som problembrukare som har gått över till intravenösa droger.   Av Ungdomsstationen Klaaras klienter kommer ca 20 % för att söka hjälp i första hand för sitt missbruksproblem.