Ungdomsstation Klaara

Ungdomsstationen Klaara lyder under Vasas social- och hälsosektor och är en verksamhetsenhet, som erbjuder tjänster som fokuserar på förebyggande och behandling av problem som har att göra med barns och ungdomars psykiska hälsa, rusmedelshantering och livskompetens.

Via Klaaras webbtjänst kan du bl.a. boka tid på Klaara och läsa en blogg som Klaaras yrkeskunniga personal upprätthåller. Målet med webbtjänsten är att sänka tröskeln för de unga att söka hjälp hos Klaara.

FÖR VEM

Ungdomsstationens tjänster är riktade till Vasabor i åldern 13-24 år och enligt avtal också till ungdomar från andra kommuner, vilka vill komma och samtala konfidentiellt med en vuxen.

NÄR

 • du vill prata och behöver någon som lyssnar
 • ensamhet, depression, ångest eller spändhet är ett problem
 • användning av alkohol, läkemedel eller droger oroar
 • det förekommer svårigheter i kamratkretsen
 • allt inte är som det ska vara hemma
 • det är svårt i skolan
 • du lider av hjärtesorg
 • spelande oroar
 • framtiden bekymrar
 • en kamrats eller någon annan närståendes livsstil oroar

UNGDOMSSTATIONEN KLAARA ERBJUDER

 • rådgivning och handledning (även per telefon)
 • enskilda samtal på stationen
 • aktivitetsbaserade och terapeutiska grupper

KLAARAS TJÄNSTER ÄR

 • konfidentiella
 • frivilliga
 • avgiftsfria för klienten

TILL KLAARA KAN DU KOMMA

 • genom att boka en tid eller utan tidsbokning
 • ensam, tillsammans med en kompis eller någon närstående

Klaara ulkoa

PÅ KLAARA TRÄFFAR DU

Pia-Maria Snåre
Ledande handledare

Ari Lyttinen
Psykiatrisk sjukskötare

Cecilia Flygar
Socialhandledare

Emma Törmä
Socialhandledare

Kirsi Hakala
Socialhandledare

Linda Kastus
Psykosocial handledare

Katja Hovinmäki
Psykiatrisk sjukskötare

Markku Puskala
Sjukskötare

Milla Köynnös
Psykolog

Ulla Palomäki
Byråsekreterare

Mika Ehrnrooth
Ansvarig läkare för missbruksarbetet

Rea Laakso
Specialistläkare i psykiatri (13-17 år)

Joel Karvonen
Specialistläkare i psykiatri (18-24 år)

Läkartjänsterna är avsedda endast för Klaaras klienter.

Tveka inte att kontakta oss

Ofta ställda frågor

Ofta ställda frågor