Seksuaalisuus

Tyttö nojaamassa koivupuihin

Seksuaalisuuteen kuuluu paljon asioita muun muassa sukupuoli, sukupuoli-identiteetti ja sukupuoliroolit, seksuaalinen suuntautuminen, seksuaalinen kehitys, suvun jatkaminen, nautinto, mielihyvä, erotiikka ja yksityisyys. Kaikilla maailman nuorilla on sukupuolesta, ihonväristä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai terveydentilasta riippumatta seuraavat oikeudet.

Seksuaalisuus koetaan ja ilmaistaan eri tavoin esimerkiksi ajatuksina, tunteina, käyttäytymisenä, uskomuksina, arvoina, asenteina, haluina ja fantasioina sekä suhteissa toisiin ihmisiin kuten parisuhteessa. Jokainen on yksilö – samoin koemme ja ilmaisemme myös seksuaalisuutta eri tavoin. Jokaiselle löytyy oma tapa elää, tuntea, ajatella ja rakastaa. 

Seksuaalisuus kehittyy vaihe vaiheelta. Sukupuolisen kehityksen suuret muutokset sijoittuvat nuoruusikään. Nuoren seksuaalisuuteen liittyy hämmennys muuttuvasta kehosta ja tunteista. Seksuaalisuuteen kuuluu omaan kehoon tutustuminen ja itsensä hyväksyminen, omien rajojen ja halujen ymmärtäminen ja hyvän itsetunnon kehittäminen. Seksuaalisuus kehittyy portaittain koko elämän ajan.

Seksuaalista väkivaltaa ei pidä hyväksyä 

Seksuaalista väkivaltaa on esimerkiksi ahdistelu, lähentely ja  koskettelu, pakottaminen nöyryyttäviin tai epämiellyttäviin seksuaalisiin tekoihin, seksiin pakottaminen ja raiskaus. Seksuaalista väkivaltaa tai hyväksykäyttöä voivat kokea sekä tytöt että pojat ja se on aina rikos.

Mun kroppa. Mä päätän.

Lue lisää verkosta:

Nuorten Exit

Rikosuhripäivystys

Sexpo: Seksuaalioikeudet

Väestöliiton nuorten sivut

Väestöliitto/seksuaalioikeudet