Vem som helst

Tarja Koski graffitin edessä

”Vem som helst kan ha rusmedelsproblem”, säger socialhandledare Tarja Koski. Hon har över femton års arbetserfarenhet från stadens olika tjänster för missbrukare. Senast har hon arbetat med ungdomar vid Ungdomsstationen Klaara, där hon har träffat såväl unga som provat på alkohol som problembrukare som har gått över till intravenösa droger.   Av Ungdomsstationen Klaaras klienter kommer ca 20 % för att söka hjälp i första hand för sitt missbruksproblem. Visst kan orsaken också vara någon annan och senare kan det komma fram att personen i fråga också har ett skadligt rusmedelsmissbruk och beroende.

I sitt arbete bland ungdomar anser Tarja att det är viktigt att man tar tag i saker, att man vågar fråga också om svåra saker och reagera snabbt.

 ”Ett missbruksproblem syns nödvändigtvis inte utåt”, säger Tarja.

Hon förtydligar att särskilt då det gäller alkohol, så syns användningen utåt först efter flera års missbruk och att en drogmissbrukare inte brukar verka berusad, lukten avslöjar inte användning av amfetamin och den som använder subutex kan under en lång tid gå på jobb på samma sätt som en nykter kollega.  

De unga har genom historien prövat på alkohol och tobak, sökt erfarenheter och sina gränser, men under de senaste åren ser det ut att förknippas allt mera positiva föreställningar kring användningen av läkemedel och cannabis. Tarja minns ungdomar, vilka efter att ha rökt cannabis som ansetts vara harmlöst har gått i psykos och många har småningom gått över till tyngre medel, som det sedan är betydligt svårare att komma ifrån. Ofta går rusmedelsmissbruk hand i hand med psykiska problem och en sup som är avsedd som medicin hjälper inte längre mot ångesten utan tvärtom försämras situationen med tiden.

I sitt arbete har Tarja sett ungdomar som har blivit nyktra, men hon har också genomlevt återfall tillsammans med dem och fungerat som stöd i riktning mot nystarter och en fungerande vardag. ” Det mest utmanande och samtidigt viktigaste i arbetet är mötena.   Och arbetet för att motivera” tillägger Tarja. Hennes dagliga arbete har varit att så frön av hopp och dessa kan bära frukt först efter flera år. Ibland är det viktigt att stötta och den unga är inte ännu beredd att sätta upp större mål.” Jag hoppas att man söker hjälp utan att behöva vara rädd för att bli stämplad eller känna sig skamsen.”   Fastän motgångar hör till ungdomen, nonchalerar man dem inte, utan Tarja försöker ta saker som saker och ändå hålla framtidshoppet uppe.

Om den ungas liv går på grund, kan det komma som en fullständig överraskning för föräldrarna att deras barn har använt rusmedel. Kompiskretsen inverkar på många ungdomars val och ofta kan man se förändringar i den ungas beteende, vilka kan förklaras just av rusmedelsanvändningen. Tarja efterlyser ett föräldraskap, där man sätter upp gränser i kärlekens namn. Jag förstår att kärleken till barnet är gränslös och ändlös, men föräldrarna måste i något skede fundera på sin egen roll som eventuell möjliggörare av problemet. Tarja hänvisar till föräldrarnas lösningar; ska en ung människa som tar intravenösa droger bo hemma eller ska han eller hon ställas till ansvar för sitt liv och sina val utan tillgång till ett fyllt kylskåp och en tvättmaskin som snurrar automatiskt. Det är utmanande att stiga in i en människas privata revir, men professionellt och med tanke på den ungas tillfrisknande bör man också våga ta dessa steg.

Många missbruksklienter har nytta av kamratstödsgrupper och Tarja hänvisar ofta de unga till grupper, såsom NA (Narcotics Anonymous)-grupperna, som samlas i Vasa fyra gånger i veckan.

  • Må kl. 19  NA-Vaasa Storalånggatan 77
  • On kl. 19 NA-Spiritti Kvarngatan 15
  • Fr kl. 19 NA-Vaasa Storalånggatan 77
  • Lö kl. 17.45 NA–Katko Grusgatan 2-4

Tarja håller på att flytta från Klaara till nya uppgifter och hon börjar snart som ledande handledare på boendeservicen för rehabiliteringsklienter inom mental- och missbrukarvården i Vasa. Ett varmt tack till Tarja för den gemensamma resan från hela Ungdomsstationen Klaaras personal och lycka till med nya utmaningar!