En ny tid

Nuorisoasema Klaaran sosiaaliterapeutti Marita Tammela portailla

”Förändringen i ungdomarnas användning av rusmedel syns i mitt arbete”, säger socialterapeut Marita Tammela vid Ungdomsstationen Klaara. Hon har ett långt perspektiv på saken, för hennes erfarenhet inom Vasa stads missbruksarbete omfattar hela 33 år. Hon minns tiden på ungdomsrådgivningsstationen på åttiotalet, då man inom missbruksarbetet satsade mycket på förebyggande verksamhet. ”Då förekom det inte så mycket användning av rusmedel bland ungdomarna och oftast var det fråga om att prova på alkohol, sniffning och cannabis.”

Marita berättar att hon i sitt arbete märkt att ungdomarnas missbruksproblem har blivit allvarligare. ” Ständig rusmedelsanvändning korrelerar med andra sociala problem. Ofta förekommer utmaningar i hanteringen av vardagen och de psykiska problemen ökar i takt med rusmedelsmissbruket. Marita har i sitt arbete följt med ungdomarnas droganvändning och under hennes ledning har man statistikfört Vasaungdomarnas droganvändning med hjälp av missbrukarvårdens Pompidou-datainsamling till den nationella registret. Stadens uppgifter inom missbrukarvården ingår i den årligen utkommande rapporten om drogsituationen i Finland och i andra utredningar och undersökningar. Materialet från missbrukarvårdens Pompidou-datainsamling utgör också grunden för statistiken i EMCDDA (Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk), som årligen ger ut en årsrapport som behandlar narkotikaproblemet i Europeiska unionen. Enligt uppföljningen har cannabis blivit den vanligaste drogen och missbruket av tunga droger såsom opiater har blivit vanligare.

Marita har under sina arbetsår märkt att servicen för ungdomarna har blivit mångsidigare. I läroanstalter och skolor finns kuratorer som erbjuder sina tjänster och de studerande får hjälp med psykiska problem vida studerandehälsovården. För de yngsta missbruksklienterna erbjuder staden service vid Håven. ” Samtidigt som serviceutbudet har ökat, har också Klaaras klientmängder hållits jämna från år till år”, säger Marita och funderar att de unga kan och vågar bättre än förut söka hjälp.

”Jag har fått arbeta i ett drömjobb”, sammanfattar Marita sina arbetsår och berättar att hon har trivts bland ungdomarna. Marita, som officiellt går i pension i augusti, firar i dag en välförtjänt pensionsfest. Först ska hon hålla en lång semester och därefter börjar en ny tid i livet. Marita talar förväntansfullt om framtiden. Hon planerar bland annat att sköta trädgården, studera språk och göra släktforskning. Och att njuta av livet.

Ungdomsstationen Klaaras personal tackar Marita för arbetskamratskapet och önskar angenäma pensionsdagar.