I augusti började två nya arbetstagare på Ungdomsstationen Klaara

Anna-Maria Hjerpe ja Cecilia Flygar laiturilla

Psykolog Anna-Maria Hjerpe och socialhandledare Cecilia Flygar arbetar med ungdomarna huvudsakligen på sitt modersmål svenska.  De uppmanar ungdomarna att modigt ta kontakt, innan ärendena blir onödigt komplicerade.” De unga är inte rädda för att ta kontakt och ta reda på saker och ting”, berättar Cecilia och hon säger att hon har märkt att ungdomarna också är beredda att arbeta för sin egen berättelse och att ändra riktningen i sitt liv om det behövs.  

Så här på hösten ingår studie- och skolstarten i de ungas berättelser.  Brådskande tidtabeller och prestationstryck stressar och tär på krafterna. ” Ett svartvitt tänkande förstärker ångesten”, konstaterar Anna-Maria och utmanar i sitt arbete de unga att granska automatiska tankar kritiskt. Till exempel i skolan kan en provsituation ses via två ytterligheter. Om man inte lyckas fullständigt i ett prov, kanske man anser sig vara en fullkomlig loser.” Jag erbjuder nya synvinklar och perspektiv till den ungas tänkande", säger Anna-Maria. 

”Vi stöder ungdomarna att lära sig mera om sig själva och samtidigt fäster vi uppmärksamhet på den ungas styrkor, som han eller hon ser som självklara eller lämnar helt obeaktade". Världen kan kännas obarmhärtig, om idealbilden som bjuds utifrån till exempel av en offentlig person helt kritiklöst anses vara sann.” Ibland tar ungdomarna som måttstock en del egenskaper som de beundrar från en, någon annan egenskap från en annan, och då är de egna målen inte längre realistiska”, funderar Anna-Maria och försöker dämpa den ständiga jämförelsen med andra.  Det är till exempel bra att ibland stanna upp och fundera på utseende- och prestationstrycken och att tänka efter vad man själv på riktigt vill förstärka i sitt liv.

”I ett gott liv ingår också motgångar och svåra tider”, säger Cecilia och anser att det är viktigt att kunna identifiera många slags känslor. Vid träffarna kan man lära sig att sätta ord på känslorna, men med tanke på välmåendet är det också viktigt att göra saker.” Människan är en psykofysisk helhet och motionen är ett ypperligt redskap för att bearbeta och ge utlopp för känslorna”, säger Cecilia. Hon utmanar de unga att motionera och att kolla hur det påverkar deras mående. Ibland kan Cecilia också ge ett par boxningshandskar åt ungdomarna och uppmuntra dem att som ett alternativ rikta aggressionen som de har kokande inombords mot säcken i stället. Vi lär oss att komma till rätta med känslorna och att påverka vårt eget välbefinnande.”