Musikens kraft

musik

Det är dags för springtur, men det känns tröttsamt och lusten finns inte. Motion skulle dock förbättra humöret, hur kan du motivera dig själv till rörelse. Hmm, Lägg på headsetet och favoritlåten, av detta får du garanterat energi! Efter motionsrundan är humöret bättre. Till näst väntar en eftermiddag med skoluppgifter. Lugnande musik kan hjälpa dig med koncentrationen och göra studierna lättsammare. Långsamma låtar passar även närmare kvällen, det hjälper dig lugna din kropp.

Varenda en av oss har säkerligen erfarenheter av musikens kraft på ett eller annat sätt. Från spellistan har man låtar från olika livssituationer och sinnesstämningar. Då man är glad vill man höja stämningen med favoritlåtar, medan då man är lågmäld och lessen föredrar man mera melankoliska låtar.

Att höra på musik, spela eller sjunga är inte bara roligt utan även lönsamt. Det är bevisat att musik påverkat människors beteende, koncentration, självkänsla och självdisciplin.

Det är även ett redskap för att hantera stress. Musik har visat sig ha lugnande effekt på det mänskliga sinnet, då man lyssnar ensam. Musik höjer också kreativiteten, genom att lyssna på vissa typer av musik ökar känsligheten hos våra sinnen och exponerar dem för nya tankar och idéer. (Vartiovaara 2006)

De positiva effekterna av musik sträcker sig alltid till fysisk hälsa och musik har visat sig minska smärta, förbättra sömnkvaliteten och aktivt aktivera hjärnaktivitet (Griffin 2014) Njutningshormonsproduktionen av dopamin ökar också när man lyssnar på musik (Toiviainen 2015)

De fördelaktiga effekterna av musik verkar vara oändliga. Förutom de individuella fördelarna är musik också ett fantastiskt nätverksverktyg, eftersom världarna av människor som ofta lyssnar på liknande musik möts, och med intressanta samtal kan du hitta nya vänner.

Musikens kraft- användbara effekter och gott humör.

Trevliga stunder i musikens tecken!

-Milja