Alkohol

Alakuloinen tyttö miettimässä aamupalalla

Syftet med alkohollagen är att genom styrning av alkoholkonsumtionen förebygga de samhälleliga, sociala och medicinska skadeverkningarna av alkoholhaltiga ämnen. Speciell uppmärksamhet fästs på att skydda minderåriga för alkoholens skadeverkningar. Mera om alkohollagen hittar du här:  alkohollagen och åldersgränser och alkohollagen.

Alkohol orsakar berusning: Ju mera och snabbare man dricker alkohol, desto kraftigare berusad blir man.

Alkohol påverkar olika människor på olika sätt beroende på bl.a.

 • kroppsvikt
 • ålder
 • kön
 • hur van kroppen är med alkohol

  Hos barn och ungdomar sänker alkoholen lätt blodsockernivån i kroppen, vilket kan leda till medvetslöshet, hjärnskada eller till och med döden. Då behöver inte alkoholhalten i blodet ens vara speciellt hög. Lågt blodsocker är det symtom som vanligast konstateras på sjukhus hos barn med alkoholförgiftning.

  Alkoholbruk kan ha många allvarliga följder.  Alkoholbruk orsakar bland annat olyckor (t.ex. i trafiken), depression, ångest och sömnlöshet. Om man dricker mycket och ofta, vänjer sig kroppen vid det, vilket lätt leder till ökat alkoholbruk och till och med alkoholisering.

  Långvarigt och rikligt alkoholbruk kan leda till bland annat

  • hjärtrytmstörningar och hjärtattack
  • lever- och bukspottskörtelinflammationer
  • magkatarr
  • impotens hos män och ofruktsamhet hos kvinnor
  • fosterskador

  Läs mera på webben: 

  Nuortenlinkki: Alkoholista

  Tieto nuorten varhaisen alkoholinkäytön riskeistä

  Oma-apuaohjeita alkoholinkäytön vähentäjille ja lopettajille