Blir du mobbad?

kiusaaminen

Ibland kan det vara svårt att göra skillnad mellan vitsande, retande och mobbning. Skämt och vitsande hör till de ungas liv. Det är ett sätt att ta kontakt och att växelverka.  Att larva sig tillsammans är en helt annan sak än att driva med någon. Om du upplever att vitsandet går till överdrift, att det i stället för att roa snarare kränker, är det bra att säga det högt till kamraterna.  Ibland kan även skämtande gå för långt och skämtaren märker inte att orden blir elaka och sårande.

Om du upplever att du blivit mobbad, är det viktigt att du talar om det för någon du litar på, till exempel dina föräldrar, din lärare eller skolans kurator. Berätta ärligt vad som har hänt och hur du känner. Det är inte du som ska skämmas för mobbningen, utan det ska mobbaren göra.  Mobbning är alltid fel, och det ska ingen behöva tåla. Mobbning berättar ingenting om den mobbade, utan snarare om mobbaren.

Mobbning kan ta sig uttryck på många olika sätt:

  • fysiskt våld, såsom att sparka, slå, knuffa eller riva

  • psykisk mobbning, såsom utfrysning ur gemenskapen, kallande vid öknamn eller t.ex. spridning av osanna rykten

  • nätmobbning, som kan komma till uttryck i form av kränkande meddelanden, olovlig uppladdning av bilder på nätet, manipulering av bilder, uppträdande under någon annans namn, spridning av personliga uppgifter eller skvaller o.s.v.

Den som blir mobbad börjar fundera varför detta händer just honom eller henne. Kanske han eller hon också börjar tro på sina mobbare och att det inte finns någonting gott i honom eller henne. Fortgående allvarlig mobbning gör sår i den mobbades självkänsla. Minnena kan finnas kvar ännu i vuxen ålder och påverka människans förmåga att knyta förtroliga och nära relationer. I bakgrunden till depressioner kan man också hitta tidigare mobbningserfarenheter. 

En utomstående person kan hjälpa dig att hantera mobbningserfarenheterna och känslorna i anslutning till dem genom att bidra med ett sunt sinne för proportioner och nya perspektiv på situationen.

Sök vid behov hjälp hos Ungdomsstationen Klaara, för när du frigör dig från svåra minnen hjälper det dig att leva ditt liv som du själv vill.

Via länkarna hittar du ytterligare information om mobbning:

www.mll.fi/nuortennetti/kiusaaminen

www.e-mielenterveys.fi/vaikeat-elamantilanteet/koulukiusaaminen