Humör och nedstämdhet

Avaruus taustalla, tyttö ison kiven vieressä

Humörsväxlingar hör till ungdomen. Humöret kan skifta under samma dag flera gånger, från en ytterlighet till en annan. Emellanåt finns det dagar, när livet ler och det känns som att man lyckas med allt och att allt är möjligt. Emellanåt kommer det dagar, då ingenting lyckas, ingenting intresserar och man inte ens har lust att stiga upp ur sängen på morgonen. Nedstämdheten kan ibland pågå flera dagar utan någon speciell orsak, och det här är också helt naturligt när man är ung.

Till nedstämdhet kan höra bristande intresse, trötthet och nedsatt ork, sömnsvårigheter, irritabilitet, gråtighet, avståndstagande från kompisförhållanden, koncentrationssvårigheter samt svårigheter att få normala vardagssysslor att löpa. Ibland kan nedstämdhet också vara förknippad med fysiska symtom såsom huvudvärk eller magsmärtor. Om humöret är nere under en längre tid och detta stör orken i t.ex. skolan eller arbetet eller de sociala relationerna, kan det vara skäl att stanna upp och fundera vad det beror på. Bakom en längre tids nedstämdhet kan det finnas flera typer av faktorer, som kan gälla t.ex. kompisrelationer, familjeproblem eller skolframgång.

Om du funderar på din egen sinnesstämning, kan det vara bra att tala med t.ex. dina föräldrar eller vänner. Ofta blir det lättare om man får prata med en någon som står en nära, och nedstämdheten viker undan. Om situationen trots allt fortgår eller om du inte vill ta upp saken med en närstående, kan du gå till kuratorn eller hälsovårdaren i skolan eller ta kontakt med Ungdomsstationen Klaara.

Mera information på webben:

http://www.mll.fi/nuortennetti/mielenterveys/mieli_maassa/

https://nuoret.mielenterveystalo.fi/nuoriso/mista_apua/t_alakuloisuus/?symptom=4

http://www.mll.fi/vanhempainnetti/kipupisteita/onko_nuorella_kaikki_hyvin/tietoa_psyykkisista_ongelmista/masennus/

http://www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/tietoa_vanhemmille/murrosikaisten-vanhemmat/tietoa/mielenterveys2/nuoren_masennus/

https://www.nyyti.fi/tietoa/