Självkänsla

Nuorisoasemaklaara

En god självkänsla innebär självförtroende samt att man uppskattar sig själv och sitt liv. Det här kan växla från en stund till annan och från dag till dag. Människor, som i det stora hela har god självkänsla, känner att de har kontroll över sitt eget liv och är nöjda med sina sociala relationer. Sådana människor uppskattar också sig själva sådana som de är.

Vi har alla någon slags uppfattning om oss själva beroende på vad vi har upplevt i livet, vad man har sagt till oss och så vidare. Det som vi tyst inom oss tänker om oss själva betyder mycket med tanke på vår självkänsla. Våra tankar om oss själva kan vara positiva, men också negativa. Det är bra att då och då kolla vad jag tänker om mig själv och om det är sant till hundra procent? Är mina tankar sådana att de hjälper mig att leva ett tillfredsställande liv och att nå mina mål?

Du har möjlighet att påverka din egen självkänsla!

https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/opi-elamantaitoa/sinulla-on-itsetun…

https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/opi-elamantaitoa/tunne-itsesi/