Spelberoende

Korttipakka ja pelimerkit

Spelberoende kan vara inriktat antingen på penningspel eller internetspel. Penningspelsberoende tar sig uttryck i ett kraftigt och ibland tvångsmässigt intresse för penningspel. Också återkommande spelande med större insatser än man tänkt är ett oroande tecken. Hemlighållande av spelandet och problem i viktiga människorelationer samt ekonomiska problem hör ihop med penningspelsberoende. Bakom penningspelsberoendet kan också finnas andra problem som har att göra med den mentala hälsan.

Nätberoende kommer till uttryck i okontrollerbar och tvångsmässig användning av internet. Detta orsakar problem i till exempel skolan, arbetslivet samt sociala relationer. När användningen av internet tar tid av annat, såsom studier, familj, vänner eller hobbyer är det dags att stanna upp och fundera på nätanvändningen.

Liksom i andra beroenden är det svårt att komma till medvetenhet om problemet och vanligen är det vänner och närstående som först inser att problemet existerar.

Det är möjligt att få hjälp med spelberoende på Ungdomsstationen Klaara.

Följande länkar innehåller också nyttig information om spelberoende.

http://www.peluuri.fi/

http://www.paihdelinkki.fi/ukk/411-peliriippuvuus

http://pelirajaton.fi/

http://www.nimettomatpelurit.fi/ryhmat.html