Infobank

Alkohol

Vilka inverkningar kan användning av alkohol ha, vilka faktorer beror alkoholens inverkningar på och varför finns alkohollagen?

Blir du mobbad?

Var och en av oss är bra och värdefull precis sådan som han eller hon är. Ibland kan man ändå bli mobbad. Klaara både ger tips till dem som blivit mobbade och erbjuder praktisk hjälp.

Droger

Vilka är de vanligaste drogerna och vilka risker ingår i användningen av dessa?

Ensamhet och vänskap

Känner du dig ensam – var och en av oss vill träffa kompisar och bekanta, som vi kan dela vardagens glädje och sorg med. Läs Klaaras tips om att få bort ensamheten.

Föräldrars rusmedelsmissbruk

Om du tycker att dina föräldrar missbrukar berusningsmedel, är du inte ensam. Föräldrarnas missbruksproblem är aldrig den ungas fel.

Humör och nedstämdhet

Emellanåt ler livet och andra gångar funkar det inte alls. Ingenting intresserar, allt är botten - för att sedan plötsligt svänga åt det helt andra hållet igen.

Mindfulness

Vill du lära dig hur du kan behärska dina känslor i stället för att de härskar över dig? Grundtanken är att acceptera verkligheten sådan som den är.

Motion och fritid

Känner du dig trött och kanske också nedstämd? Vi behöver alla motion för att hållas friska och må bra. Läs olika tips om motion och fritidsaktiviteter.

Sexualitet

Till sexualiteten hör många saker, bland annat kön, könsidentitet och könsroller, sexuell läggning, sexuell utveckling, fortplantning, njutning, vällust, erotik och intimitet. Världens alla ungdomar har oavsett kön, hudfärg, sexuell läggning eller hälsotillstånd följande rättigheter.

Självkänsla

Vad avses med självkänsla och hur du själv kan stärka din självkänsla.

Spändhet

Klaaras tips vid rampfeber och nervositet

Spelberoende

Om du i vakade i natt och spelade på nätet eller förstörde pengar på penningautomater kan du vara spelberoende. Vad innebär det och när lönar det sig att söka hjälp?

Tobak

Tobaksrök innehåller över 4000 olika kemikalier och tobaken påverkar människans hela kropp. Skadorna kan komma fram redan efter en kort tid.

Ungdomar och rusmedel

Skämdes du för ditt uppförande dagen efter att du varit berusad eller är dina närstående oroade över din användning av berusningsmedel? Klaara ger tips om hur du kan bli fri från berusningsmedel och informerar om när och var du får hjälp.

Vill du veta mera?

Föreslå ett nytt ämne