Att orka

”Att orka är det mest utmanande”, säger Hanna, som har gjort en sex veckors praktikperiod på Ungdomsstationen Klaara i anslutning till sina studier. ”Rytmen i livet bestäms långt utifrån de brådskande tidtabellerna i studierna, men jag måste också reservera tid för mig själv. Annars orkar jag inte.”