Föräldrars rusmedelsmissbruk

Om du tycker att dina föräldrar missbrukar berusningsmedel, är du inte ensam. Föräldrarnas missbruksproblem är aldrig den ungas fel.

Alkohol

Vilka inverkningar kan användning av alkohol ha, vilka faktorer beror alkoholens inverkningar på och varför finns alkohollagen?

Vill du vara #modig?

Till och med var tredje ung person säger att han eller hon har någon kamrat som har kört rattfull. Var fjärde har också själv åkt med en rattfull förare. (Källa: Trafikskyddets enkät till 15-20-åringar.) Vilken tur att du ännu finns och kan läsa det här!

Vem som helst

”Vem som helst kan ha rusmedelsproblem”, säger socialhandledare Tarja Koski. Hon har över femton års arbetserfarenhet från stadens olika tjänster för missbrukare. Senast har hon arbetat med ungdomar vid Ungdomsstationen Klaara, där hon har träffat såväl unga som provat på alkohol som problembrukare som har gått över till intravenösa droger.   Av Ungdomsstationen Klaaras klienter kommer ca 20 % för att söka hjälp i första hand för sitt missbruksproblem.