Från klient till erfarenhetsexpert

Vändpunkten i min berättelse inträffade för drygt ett och ett halvt år sedan, säger Taika, 26 år, och tackar innerligt alla dem som trodde på henne trots flera misslyckade försök att blir fri från drogerna. Hon tänker med värme särskilt på Ari Lyttinen, som är psykiatrisk sjukskötare på Ungdomsstationen Klaara och leder Hälsorådgivningsenheten Tipsi. Taika berättar att Ari trodde på henne och på att hon skulle ta sig ur användningen av intravenösa droger och han ledde henne framåt längs vårdstigen vid rätt tidpunkt.

En ung persons berättelse: Jag klarar mig

jag har klarat av det första skolåret och gjort mitt bästa. jag har bekymrat mig för mycket, men lyckats i många uppgifter. jag måste lära mig att vara tacksam för de fina stunder då allt gick bra och kunna acceptera att det inte alltid går så. jag är där för att jag ska utvecklas och bli duktigare och acceptera motgångar. inte för att jag bara ska fokusera på mina tabbar. jag har hållit mig för mig själv, dragit mig tillbaka och tagit syre av människor, men det är också fine, för jag behöver eget utrymme och tid. på det sättet orkar jag igen en bit framåt.