Vem som helst

”Vem som helst kan ha rusmedelsproblem”, säger socialhandledare Tarja Koski. Hon har över femton års arbetserfarenhet från stadens olika tjänster för missbrukare. Senast har hon arbetat med ungdomar vid Ungdomsstationen Klaara, där hon har träffat såväl unga som provat på alkohol som problembrukare som har gått över till intravenösa droger.   Av Ungdomsstationen Klaaras klienter kommer ca 20 % för att söka hjälp i första hand för sitt missbruksproblem.